Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết

  • Admin
  • 26-01-2021
  • 7 view

Kỳ thi chứng chỉ Starters - Movers - Flyers hẳn là không còn xa lạ với nhiều bạn nhỏ cấp Tiểu học. Đây là chứng chỉ tiếng Anh được quốc tế công nhận. Kỳ thi khuyến khích trẻ học tiếng Anh từ khi còn nhỏ, và giúp trẻ có được sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh. Bài thi xoay quanh các chủ đề quen thuộc, giúp trẻ dễ dàng áp dụng vào các tình huống thực tế hàng ngày. Đồng thời, cung cấp một thước đo đáng tin cậy về khả năng nghe, nói, đọc và viết của trẻ. Các bài thi đều được thiết kế sao cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị hơn, mang lại cho trẻ động lực và thái độ tích cực trong việc học tiếng Anh. Hôm nay mình xin phép giới thiệu một số tài liệu để giúp các bạn nhỏ ôn thi đạt điểm số cao trong kỳ thi này.

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết 1

Get ready for Starters - Movers - Flyers

Đây được coi như giáo trình đầu tiên khi dạy cho học sinh để ôn thi chứng chỉ Starters - Movers - Flyers. Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách có từ 10-15 bài theo từng chủ đề cùng với 3 bài ôn tập. Mỗi dạng bài tập thì rất đa dạng, vừa giúp học sinh ôn tập từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và đồng thời phát triển cả 4 kỹ năng: Nghe; Nói; Đọc và Viết.

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Get ready for Movers
2

Fun for Starters - Movers - Flyers

Bộ sách này mỗi level gồm 1 cuốn sách duy nhất. Mỗi sách gồm các bài khác nhau với từng chủ điểm và số lượng bài riêng:

Starters : 45 bài

Movers: 50 bài

Flyers: 56 bài

Mỗi bài gồm rất nhiều dạng bài tập khác nhau với đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe; Nói; Đọc: Viết đan xem trong từng bài.

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Fun for Starters - Movers - Flyers
3

Practise Test Plus Saters - Movers - Flyers

Mỗi level gồm 1 sách. Trong mỗi sách gồm 5 bài test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

+ Listening: Gồm 5 parts:

- Part 1: Listen and draw lines

- Part 2: Listen and write

- Part 3: Listen and draw a line from....to....

- Part 4: Listen and tick the box.

- Part 5: Listen and colour and draw.

+ Reading and writing: Gồm 6 parts:

- Part 1: Look and red. Choose the correct words and write them on the lines

- Part 2: Look and read. Write Yes or No

- Part 3: Read the text and choose the best answer.

- Part 4: Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

- Part 5: Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 word

- Part 6: Read the text . Choose the right words and write them on the lines

+ Speaking:Gồm 3 parts: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.

- Part 1: Find the differences

- Part 2: Picture story

- Part 3: Odd - one - out


Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Practise Test Plus Saters - Movers - Flyers
4

Cambridge Starters - Movers - Flyers phiên bản cũ

Từ 2018 dạng đề thi Starters - Movers - Flyers đã có 1 số thay đổi so với các năm trước đây. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng bộ sách này để ôn thi

Mỗi level gồm 1 sách. Trong mỗi sách gồm 5 bài test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 5 parts:

- Part 1: Listen and draw lines

- Part 2: Listen and write

- Part 3: Listen and draw a line from....to....

- Part 4: Listen and tick the box.

- Part 5: Listen and colour and draw.

+ Reading and writing: Gồm 6 parts:

- Part 1: Look and read. Choose the correct words and write them on the lines

- Part 2: Look and read. Write Yes or No

- Part 3: Read the text and choose the best answer.

- Part 4: Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

- Part 5: Look at the picture and read the story. Write some words to complete the sentences about the story. You can use 1, 2 or 3 word

- Part 6: Read the text . Choose the right words and write them on the lines

+ Speaking:Gồm 3 parts: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.

- Part 1: Find the differences

- Part 2: Picture story

- Part 3: Odd - one - out

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Cambridge Starters
5

Oxford YLE Tests Starters - Movers - Flyers

Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách gồm 4 test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ Starters:

+ Listening: Gồm 4 parts: Trong từng Test gồm:

- Part 1: Listen and draw lines
- Part 2: Listen and write a name or a number
- Part 3: Listen and tick the box.
- Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
- Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
- Part 2: Look and read. Write Yes or No
- Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
- Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
- Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.
- Scene picture

- Object card

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Oxford YLE Tests Starters - Movers - Flyers
6

Cambridge starters - Movers - Flyers Tests phiên bản mới 2018

Mỗi level hiện tại vừa có quyển 1 và 2. Mỗi sách gồm 3 test. Mỗi bài test gồm 4 kỹ năng riêng:

Ví dụ như bộ Starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:
- Part 1: Listen and draw lines

- Part 2: Listen and write a name or a number

- Part 3: Listen and tick the box

- Part 4: Listen and colour

+ Reading and writing: Gồm 5 parts:

- Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box

- Part 2: Look and read. Write Yes or No

- Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

- Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6

- Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.

+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.

- Scene picture
- Object card

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Cambridge Flyers Authentic examination papers 2
7

Succeed in Cambridge Starters - Movers - Flyers 8 practise test

Trước đây bộ sách này có 5 test trong mỗi sách nhưng theo phiên bản mới 2018 mỗi level gồm 1 sách, mỗi sách gồm 8 tests.

Ví dụ bộ Starters: Trong từng Test gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:- Part 1: Listen and draw lines
- Part 2: Listen and write a name or a number
- Part 3: Listen and tick the box
- Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
- Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
- Part 2: Look and read. Write Yes or No
- Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
- Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
- Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ.
- Scene picture

- Object card

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Succeed in Cambridge Movers 8 practise test
8

Skill builder for young learners Starters - Movers - Flyers

Hiện bộ sách này đã có phiên bản mới nhất 2018. Mỗi level gồm 2 sách. Mỗi sách gồm 5 unit. Trong 5 unit đó, các em sẽ rèn luyện các kỹ năng vẫn giống như các bộ test.

Ví dụ bộ Starters: Trong từng Unit:

+ Listening: Gồm 4 parts:

- Part 1: Listen and draw lines
- Part 2: Listen and write a name or a number
- Part 3: Listen and tick the box
- Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
- Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
- Part 2: Look and read. Write Yes or No
- Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
- Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
- Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.
- Scene picture

- Object card

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Skill builder for young learners Starters - Movers - Flyers
9

Collins three pactise tests Pre A1 Starters - A1 Movers - A2 Flyers

Hiện bộ sách này cũng đã có phiên bản mới nhất 2018. Mỗi level gồm 1 sách. Mỗi sách gồm 3 tests.

Ví dụ sách Starters: Trong mỗi Test bao gồm:

+ Listening: Gồm 4 parts:- Part 1: Listen and draw lines
- Part 2: Listen and write a name or a number
- Part 3: Listen and tick the box
- Part 4: Listen and colour
+ Reading and writing: Gồm 5 parts:
- Part 1: Look and read. Put a tick V or a cross X in the box
- Part 2: Look and read. Write Yes or No
- Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words
- Part 4: Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-6
- Part 5: Look at the picture and read the questions. Write one- word answer.
+ Speaking:Gồm 2 loại tranh: Bạn sẽ nhìn theo tranh và làm nhiệm vụ. Mỗi part sẽ là tranh khác nhau.
- Scene picture- Object card

Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết
Collins three pactise tests Pre A1 Starters - A1 Movers - A2 Flyers

Trên đây là tất cả những gì có trong Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Top 9 sách ôn thi Starters - Movers - Flyers bạn cần biết, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên bhasa.net? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn