Smeb

Top 5 game thủ Liên minh huyền thoại xuất sắc nhất thế giới 2016

Top 5 game thủ Liên minh huyền thoại xuất sắc nhất thế giới 2016

Top 10 game thủ đẹp trai nhất Liên Minh Huyền Thoại thế giới năm 2017

Top 10 game thủ đẹp trai nhất Liên Minh Huyền Thoại thế giới năm 2017