Danh sách bài viết trong mục Dân số

Top 10 quốc gia có dân số già nhất thế giới

Top 10 quốc gia có dân số già nhất thế giới

 • Admin
 • 3 November 2019
 • 14 view

Cùng với nhiều dịch bệnh và tệ nạn xã hội, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt...

Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai theo dự đoán của PRB

Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới trong tương lai theo dự đoán của PRB

 • Admin
 • 2 November 2019
 • 15 view

Hiện nay dân số thế giới không ngừng tăng lên chóng mặt, trước tình hình đó Viện Nghiên cứu...

Top 5 thành phố đông dân nhất thế giới

Top 5 thành phố đông dân nhất thế giới

 • Admin
 • 25 October 2019
 • 19 view

Dân số trên thế giới của chúng ta phân bố không đồng đều, hợp lý. Các thành phố lớn đang dần...

Top 10 quốc gia có dân số đông nhất thế giới

Top 10 quốc gia có dân số đông nhất thế giới

 • Admin
 • 24 October 2019
 • 12 view

Trên thế giới có rất nhiều quốc gia và trong mỗi quốc gia đều có con dân của mình. Dân là cái...

Top 10 Quốc gia có dân số thấp nhất thế giới

Top 10 Quốc gia có dân số thấp nhất thế giới

 • Admin
 • 24 October 2019
 • 13 view

Dân số là tập hợp những con người sống trong một quốc gia. Khi nghĩ đến một quốc gia người...

Top 9 nước nghèo nhất thế giới hiện nay

Top 9 nước nghèo nhất thế giới hiện nay

 • Admin
 • 24 October 2019
 • 22 view

Các nước nghèo nhất thế giới chính là những quốc gia chậm phát triển nhất về cả kinh tế lẫn...

Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới

Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới

 • Admin
 • 19 October 2019
 • 16 view

Toàn bộ dân số trên thế giới ở thời điểm hiện tại vào khoảng 7,2 tỷ người. Trên thế giới...

Top 10 đặc điểm của Hà Nội phố

Top 10 đặc điểm của Hà Nội phố

 • Admin
 • 16 October 2019
 • 26 view

Hà Nội luôn có những điều khiến ai đặt chân lên mảnh đất này đều phải ghi nhớ, dù có những...